Konto

Regulamin sklepu

Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.galeriabursztynu.eu oraz www.sklep.amberplanet.pl jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Amber Planet Nord Jadwiga Żebrowska, 15 – 762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 20; NIP 718-136-24-88, REGON 200158806, wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pod nr EDG 80718 zwana dalej „Sklepem” .

1.2 Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3 Oferta sklepu skierowana jest do klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

1.3.1. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

1.3.2. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do odpowiedniego Rejestru /EDG, KRS/, która dokonuje zakupów w celu związanym z tą działalnością.

1.4 Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Każdorazowo sklep przedstawia pełen opis właściwości (wielkość, kształt, materiał) oraz zdjęcie oferowanego towaru. Powyższe nie ogranicza w żaden sposób praw konsumentów oraz innych kupujących do reklamowania produktów.

1.5 Ceny towarów podawane w sklepie są cenami jednostkowymi brutto (zawierają w sobie podatek VAT) i są jednakowe dla wszystkich Kupujących z zastrzeżeniem obowiązujących na stronie rabatów i sprzedaży hurtowej.

1.6 Koszt przesyłki towaru każdorazowo wybierane są w trakcie realizacji zamówienia. Koszty i rodzaje przesyłek dostępne są pod adresem internetowym: www.sklep.amberplanet.pl/index.php?i4,wysylka

1.7 Prezentowane w Sklepie zdjęcia przedstawiają oferowane przez Sklep towary. Nieznaczna różnica w wyglądzie otrzymanego towaru względem prezentowanego może wynikać z rożnych ustawień i parametrów monitora Klienta. W przypadku wątpliwości co do kolorystki przed zakupem wskazany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem Sklepu. Kamienie naturalne dobierane są losowo. Dobór w pary możliwy jest po wcześniejszej konsultacji dostępności towaru z pracownikiem Sklepu oraz zaznaczeniu tej informacji na zamówieniu.

2. Realizacja zamówień

2.1. Rejestracja

2.1.1 Celem dokonania zakupów po raz pierwszy w Sklepie należy się zarejestrować.

2.1.2. Rejestracja polega na kompletnym wypełnieniu przez Kupującego prezentowanego na stronie Sklepu Formularza.

2.1.3. Kupujący ponosi ryzyko prawdziwości wskazanych danych. Sklep nie weryfikuje danych wskazanych przez Kupującego.

2.1.3. Podczas rejestracji Klient wybiera swój login i hasło, które pozwolą mu się identyfikować na stronie Sklepu przy kolejnych zakupach.

2.2 Zamówienie

2.2.1. Zamówienie może złożyć zarejestrowany Klient (patrz pkt. 2.1) lub niezarejestrowany.

2.2.2. Zakupy w Sklepie następują poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie wkładane i wyjmowane z Koszyka.

2.2.3. Zmiana zamówienia po ostatecznym zaakceptowaniu zawartości Koszyka jest możliwa po telefonicznym kontakcie z pracownikiem Sklepu. Nie jest możliwa zmiana zamówienia w odniesieniu do towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub dostosowywanych do parametrów wskazanych przez Klienta.

2.2.4.  Zamówienia są przyjmowane przez wszystkie dni w roku.

2.2.5. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub błędnie wypełnionego Sklep poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane i prosi o ponowne prawidłowe złożenie zamówienia.

2.2.6. Po złożeniu zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy.

2.2.7. Płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu. W razie wątpliwości co do faktu dokonania płatności Sklep może prosić Kupującego o przesłanie drogą elektroniczną lub pocztową potwierdzenia zapłaty.

2.2.8. Nie dokonanie przez Klienta płatności w w/w terminie powoduje anulowanie sprzedaży.

2.2.9. Sklep potwierdza fakt sprzedaży towaru poprzez wystawienie paragonu lub faktury VAT, która dołączana jest do zamówionego towaru.

2.2.10. Jeżeli zamówiony towar okaże się niedostępny lub niedostępna będzie część zamówionych towarów Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie telefonicznie oraz mailowo Kupującego. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. W szczególności może:

- anulować całe zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconych pieniędzy,

- anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu pieniędzy, w pozostałym zakresie podtrzymać zamówienie,

- podtrzymać całość zamówienia, jeśli towar będzie jeszcze dostępny, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania,

2.3 Hurtownia

2.3.1. Sklep prowadzi także sprzedaż hurtową, w zakładce Hurtownia.

2.3.2. Sprzedaż hurtowa dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

2.3.3. Minimalna kwota zamówienia hurtowego wynosi 500 zł brutto

2.3.4. Przy realizacji zamówienia hurtowego obowiązują ceny hurtowe.

2.3.5. W pozostałym zakresie do sprzedaży hurtowej ma zastosowanie pkt. 2.2. Regulaminu „Zamówienie”.

3. Formy płatności

3.1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności, według wyboru Klienta:

- wpłata gotówkowa w siedzibie sklepu /przy odbiorze osobistym/,

- przelew dowolny,

- płatność on – line poprzez system Pay Pro SA (Przelewy 24) lub PayPal

- płatność on - line poprzez kartę płatniczą:
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

- za pobraniem,

  3.2. Dane Sklepu do wpłaty to: Jadwiga Żebrowska, Amber Planet Nord, ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 20, 15 – 762 Białystok, Alior Bank S.A.; nr: 69 2490 1057 0000 9900 2036 6644

4. Wysyłka towaru

4.1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego w Zamówieniu sposób.

4.2. Możliwa jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny), Firmy Kurierskiej DPD (przesyłka kurierska), Firmy InPost (paczkomaty) bądź odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

4.3. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący według cennika znajdującego się pod adresem internetowym: www.sklep.amberplanet.pl/index.php?i4,wysylka. Kwota za przesyłkę doliczana jest do całkowitej wartości zamówienia.

4.4. Wysyłka zamówionego i opłaconego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych po dniu zaksięgowania na koncie Sklepu płatności za towar, z uwzględnieniem pkt 2.2.10. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany poniżej.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD 24 - czas dostawy od 24 godzin do 7 dni, Firmy InPost - czas dostawy od 24 godzin do 7 dni i Poczty Polskiej - czas dostawy od 2 dni do 7 dni (robocze) - Polska, od 3 dni do 14 dni(robocze) - Kraje Unii Europejskiej.

4.5. Sposób opakowania wysyłanego towaru uzależniony jest od gabarytów i ciężaru zamówienia. Sklep każdorazowo dołoży wszelkiej staranności by przesyłka zapakowana była w bezpieczny sposób zmniejszający ryzyko uszkodzenia w transporcie.

5. Rabaty

5.1 Rabaty przyznawane są od kwoty zakupów:
RABAT 12% - Zamówienie powyżej 200zł
RABAT 18% - Zamówienie powyżej 500zł

5.2. Rabaty nie sumują się i dotyczą tylko klientów detalicznych.

5.3. Rabaty nie dotyczą kategorii produktowych: Biżuteria, Kamienie naturalne - bransoletki, Biżuteria Unikatowa, Kamienie naturalne - Unikaty, Sejfy.

5.4. Rabaty nie dotyczą produktów aktualnie będących w cenach promocyjnych.

6. Konsumenci

Jeśli jesteś konsumentem masz swoje prawa. Zostały określone w pkt 6.1. i 6.2. Regulaminu. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie dotyczą konsumentów.

6.1. Niezgodność towaru z umową

6.1.1. Towar jest niezgodny z umową jeśli w chwili jego wydania:

- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju produkt jest zwykle używany,

- nie ma właściwości, a także cech, o jakich zapewniał Sklep,

- w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru nie odpowiada podanemu przez pracownika Sklepu opisowi bądź sposobowi zastosowania, chyba, że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru,

6.1.2. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.  

6.1.3. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia przez Kupującego tej niezgodności po upływie 2 lat od dnia otrzymania przez Kupującego towaru.

6.1.4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż zakupiony w Sklepie towar jest niezgodny z umową Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu o tym fakcie w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności ale nie później niż w okresie wskazanym w pkt 6.1.3. poprzez złożenie reklamacji. Niepoinformowanie Sklepu w powyższym terminie powoduje utratę przez Kupującego uprawnień określonych w 6.1.5. oraz 6.1.6.

6.1.5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową może on żądać wymiany towaru na nowy, niewadliwy albo jego nieodpłatnej naprawy. Wybór należy do Kupującego.

6.1.6. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają Kupującego na znaczne niedogodności Kupujący może domagać się obniżenia cen  albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

6.1.7. Sklep ma 14 dni na pisemne ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Pismo o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane Kupującemu listem poleconym oraz e-mailem. W przypadku nieustosunkowania się przez Sklep do złożonej reklamacji w powyższym terminie uznaje się reklamację za rozpatrzona pozytywnie.

6.1.8. Sklep może:

- reklamację uznać bez zastrzeżeń i wymienić towar na nowy bądź dokonać jego nieodpłatnej naprawy wedle wyboru Kupującego. W takim przypadku Sklep zwróci Kupującemu koszty odesłania wadliwego towaru.

- odmówić uwzględnienia reklamacji, wskazując na piśmie powody takiej decyzji.
6.1.9 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr
6.1.10 Reklamacji nie pod
legają:
Powłoki złocone w tym ścieranie się złocenia.
Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu.
Utleniane się srebra i srebra złoconego na ciemny i miedziany kolor (w przypadku złocenia), które wynika z jego właściwości chemicznych. Do tego procesu przyczyniaja się związki siarki występujące w powietrzu. Wchodzą one w reakcje ze srebrem tworząc ciemny osad na powierzchni biżuterii.


6.2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Amber Planet Nord Jadwiga Żebrowska, ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 20, 15-762 Białystok, sklep@amberplanet.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztu zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Odstąpienie od umowy: www.sklep.amberplanet.pl/odstapienie_od_umowy.pdf

   6.3. Odstąpienie od umowy dotyczące przedsiębiorców
   Prawo do odstąpienia od umowy
    Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona względem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
    Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7. Rękojmia za wady
 • Ma zastosowanie do Klientów innych niż konsumenci.

  7.1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeśli sprzedany towar:

  - ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel jakiemu służyć powinien,

  - nie ma właściwości o których istnieniu  zapewnił kupującego,

  - został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,

  - jest wadliwy z przyczyn tkwiących już w rzeczy sprzedanej zanim została wydana Kupującemu.

  7.2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku ( albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili otrzymania towaru.

  7.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może wedle wyboru:

  - od umowy odstąpić albo

  - żądać obniżenia ceny.

  7.4. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie o czym poinformuje Klienta drogą telefoniczną oraz mailową. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

  7.5. W przypadku wymiany rzeczy na nową, wolną od wad Kupujący powinien odesłać na adres Sklepu wadliwy towar, a Sklep prześle mu taki sam towar wolny od wad, bądź poinformuje mailowo lub telefonicznie, że jest to niemożliwe z uwagi na stały lub czasowy brak tego towaru w asortymencie. Kupujący może w takiej sytuacji domagać się zwrotu pieniędzy, wybrać inny towar za rozliczeniem ewentualnej różnicy w jego wartości lub podtrzymać zamówienie przy wydłużonym okresie realizacji. Sklep zwróci Kupującemu nadpłaconą kwotę oraz koszt odesłania wadliwego towaru. Przesyłka towaru wolnego od wad nastąpi na koszt Sklepu.

  7.6. Koszty przesyłki zwrotu zakupionego towaru pokrywa kupujący.

  7.7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu i odesłaniu towaru, Sklep zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą za towar, wraz z kosztami wysyłki wadliwego towaru, w sposób wybrany przez Kupującego maksymalnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  7.8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni po odbiorze przesyłki, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

  7.9. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
       8. Polskie cechy i oznaczenia probiercze
 Aktualne cechy probiercze znajdują się na stronie:
http://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/dla-klienta/tabele-polskich-cech-pr/564,Polskie-cechy-i-oznaczenia-probiercze.html


Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty

Subskrypcja

Nie przegap żadnej nowości, promocji czy nowych dostaw!
Zapisz się do naszego newslettera już dzisiaj i zawsze bądź na bieżąco z najświeższymi trendami i wyjątkowymi ofertami w naszym sklepie!